Her finner du noen av de vanligste spørsmålene vi ofte får, og svarene på dem.
Har du spørsmål som ikke er listet opp her, kontakt oss på membranlinoleumservice@gmail.com, eller med skjemaet nederst på siden.

Jeg skal sende faktura til MLSO.
Er det noe jeg må huske på?
– Ja, vi har byttet vårt økonomisystem, og ber dere sende faktura til vår nye fakturamottak adresse.

– Vennligst send oss faktura på mail og benytt følgende mailadresse: 925594199@autoinvoice.no
– Eventuelle andre henvendelser og betalingspåminnelser sendes til: membranlinoleumservice@gmail.com 

Hvordan skal fakturaene merkes?
– Fakturaene skal merkes med bestillers fulle navn og prosjekt nummer.
– Forfall skal være satt til minimum 30 dager.
– Faktura dato skal være som avtalt, eller den siste i måneden.

Hva skal fakturaen inneholde ved a-konto fakturering?​
– Ved a-konto fakturering skal fakturaene inneholde kontraktsum.
– Hva som er fakturert så langt i prosjektet.
– Hva fakturabeløpet er.
– Det skal legges ved en betalingsplan.

Jeg skal fakturere MLSO for timearbeider?
– Faktura skal sendes fortløpende for foregående ukes arbeider.
– Som entreprenør krever MLSO at fakturaen skal inneholde timelister signert av ansvarlig person hos MLSO.

Jeg skal fakturere varer jeg har brukt i arbeid for MLSO?
-Fakturaen skal inneholde usladdet originalt vedlegg fra vareleverandør.
– Eventuelt påslag på varer skal tydelig fremkomme på fakturaen.

Hva er kontonummeret til MLSO?
– Vårt kontonummer er: 12016686776

Ring oss gjerne for en hyggelig prat på tlf: 40893879