På innvendig areal med behov for membran blir det lagt en godkjent PVC våtroms membran med egnet tykkelse.

Vi utfører alle godkjente metoder for membran på bad og våt-rom.

Sveisemembranen er en heldekkende PVC-duk som vi legger et stykke oppover veggene. Den sveiser vi med varmluft i alle hjørner og gjennomføringer for at den skal bli helt tett. Som bunnmembran legges PVC-duken mellom under-gulv og betong for full sikring.

Toppmembran og smøremembran legger vi over betongen.
Det er mulig å legge PVC-duk som toppmembran også over betongen og under flisene. Akkurat som ved bunnmembran og PVC-duken sveiser vi med varmluft, og arbeidet utføres med profesjonell kløkt og erfaring.

Har du liten plass så lav høyde mot terskler kan vi også lime toppmembran til underlaget med en sandprimer. Da kan fliser legges direkte på membran.